Teeltadvies "Hoza" Uienzaden

Hieronder vind u ons Teeltadvies voor ons uienzaad. Onder aan deze pagina kunt u deze ook als pdf downloaden.

MIKA JULIA SASKIA DONNA HOZA ROLEIN ROMY
Grondsoort Zuid NL 10-35% 10-40% 15-50% 15-50% 18-60% 10-45% 15-50%
Ph KC I boven 5,5 (kalkgehalte) Noord NL 10-40% 10-45% 15-55% 15-55% 25-65% 10-55% 15-60%
Bemesting: Stikstof 175KG 175KG 150KG 150KG 125KG 125KG 125KG
Per ha incl. Fosfaat 120KG 120KG 120KG 120KG 120KG 120KG 120KG
bodemvoorraad Kali 250KG 250KG 250KG 250KG 250KG 275KG 275KG

Zaaitijdstip Op droogtegevoelige grond v.a. eind februari. Op stempelgevoelige grond niet voor eind maart. Er dient gezaaid te worden op een vaste vochtige ondergrond die droog is bereid tot een diepte van maximaal 3cm.
Onkruid en ziektebestrijding Volgens de op dat moment geldende voorschriften. Actueel advies kan op elk moment bij ons worden opgevraagd.
Beregening Alleen onder extreem droge omstandigheden. Reeds in een vroeg stadium beginnen. Niet meer beregenen zodra het loof begint te strijken. Dit in verband met kwaliteitsverlies door schimmel aantastingen. Ook niet beregenen bij hoge temperatuur i.v.m. bacterie aantasting
MH 60 bespuiting Zodra het loof begint te strijken. Onder gunstige omstandigheden met de aanbevolen hoeveelheid middel en water + toevoeging van een hechter/uitvloeier b.v. disigner. Bij voorkeur behandeling toepassen in de avonduren. Stop na uw MH bespuiting niet met de bestrijding van schimmelziekten!!!
Rooitijdstip Zodra 50% van het loof is afgestorven. Langer wachten met rooien vergroot de kans op kale uien en kleurverlies. Het loofklappen dient niet te kort te geschieden d.w.z. boven de bovenste bladsplitssing, dit i.v.m. het verspreiden van diverse schimmelziekten.
Opladen Bij een tijdig gerooid produkt is een velddroogperiode van enkele dagen aan te bevelen. Een te laat gerooid (geheel afgestorven) produkt dient enkele uren na het rooien te worden ingeschuurd.
Bewaring Na inschuren drogen met lucht die tot maximaal 20°C wordt opgewarmd. Dit droogproces volhouden totdat de uien goed droog zijn. Dit is te constateren door de hals van de ui tussen duim en wijsvinger te nemen. Als deze niet meer “rolt”, is het vocht eruit verdwenen en is de ui goed droog. Er kan daarna worden teruggekoeld met ±0,5°C per dag. Aanbevolen bewaartemparatuur ±5°C. In vochtige warme perioden wanneer niet met buitenlucht kan worden geventileerd, dient er +-2 uur per etmaal intern geventileerd te worden.
Samenvatting Het bovenstaande komt er in grote lijnen op neer, dat wanneer een teler zijn uien teelt en bewaart op eigen ervaring en gevoel, dit meestal het beste resultaat geeft. Grond, weersomstandigheden en marktsituatie zijn nimmer hetzelfde.

Speciaal

Tevens kunnen wij ook voor een witte selectie zorgen. Voor verdere informatie neemt U hiervoor contact met ons op.

Ons assortiment

MIKA JULIA SASKIA DONNA HOZA ROLEIN ROMY
Soort Zeer vroege bewaar ui Vroege bewaar ui Middenvroege bewaar ui Middenvroege bewaar ui Uitstekende bewaar ui Vroege Rode ui Rode ui
Grondsoort
Zuid Nederland 10-35% 10-35% 15-50% 15-50% 18-60% 10-45% 15-50%
Noord Nederland 10-40% 10-40% 15-60% 15-60% 20-65% 10-55% 15-60%
Eenheden zaaizaad 4 4 4 4 4.5 3.8 3.8
Vroegheid 9.1 8.3 6.8 6.9 6.4 8.3 7
Kleur licht brons Licht brons brons Licht brons Licht brons Donker rood Donker rood
Opbrengst per ha. 95 97 107 106 103 95 97
Hardheid 101 98 100 101 109 102 103
Huidvastheid 99% 97% 100% 101% 105% 99% 99%
Spruitrust 7.5 7.5 7.1 7.2 7.6 6.7 7.1
Gemiddeld drogestofgehalte 11.3% 11.6% 10.9% 11.6% 12.3% 14.3% 14.6%
Eenkernigheid 80% 82% 81% 85% 89% 85% 80%
Bewaarbaarheid tot
in normale luchtkoeling juni juni mei juni juli mei juni
in mechanische koeling juli juli juni juli aug juni juni
Biologisch vermeerderd ja ja nee ja nee ja ja

Al onze rassen zijn weinig gevoelig voor watervellen en zonnebrand en ook zeer geschikt voor biologische teelt.

Teeltadvies_Hoza_Uienzaad als PDF