Teeltadvies

Om onze klanten uitstekend van dienst te zijn hebben wij een teeltadvies ontwikkeld. Vanzelfsprekend kan er voor actueel advies altijd contact met ons worden opgenomen.

Zaaitijdstip
Op droogtegevoelige grond v.a. eind februari. Op stempelgevoelige grond niet voor eind maart. Er dient gezaaid te worden op een vaste vochtige ondergrond die droog is bereid tot een diepte van maximaal 3cm.

onkruid en ziektebestrijding
Volgens de op dat moment geldende voorschriften. Actueel advies kan op elk moment bij ons worden opgevraagd.

MH 60 bespuiting
Zodra het loof begint te strijken. Onder gunstige omstandigheden met de aanbevolen hoeveelheid middel en water + toevoeging van een hechter/uitvloeier b.v. disigner. Bij voorkeur behandeling toepassen in de avonduren. Stop na uw MH bespuiting niet met de bestrijding van schimmelziekten!

Rooitijdstip
Zodra 50% van het loof is afgestorven. Langer wachten met rooien vergroot de kans op kale uien en kleurverlies. Het loofklappen dient niet te kort te geschieden d.w.z. boven de bovenste bladsplitsing, dit i.v.m. het verspreiden van diverse schimmelziekten.

Opladen
Bij een tijdig gerooid product is een velddroogperiode van enkele dagen aan te bevelen. Een te laat gerooid (geheel afgestorven) product kan enkele uren na het rooien worden ingeschuurd.

Bewaring
Na inschuren drogen met lucht die tot maximaal 20°C wordt opgewarmd. Dit droogproces volhouden totdat de uien goed droog zijn. Dit is te constateren door de hals van de ui tussen duim en wijsvinger te nemen. Als deze niet meer “rolt”, is het vocht eruit verdwenen en is de ui goed droog. Er kan daarna worden teruggekoeld met ±0,5°C per dag. Aanbevolen bewaartemparatuur ±5°C. In vochtige warme perioden wanneer niet met buitenlucht kan worden geventileerd, dient er +-2 uur per etmaal intern geventileerd te worden.


Facebookmail

© 2023

Theme by Anders Norén